Partnerská zóna


 
 
Počet položiek:  0
Spolu:  0 €

BETONÁREŇ Prešov

Profil spoločnosti

Spoločnosť Prefa Orlov, s.r.o. bola založená v roku 2006 v Orlove, ako nástupca pôvodnej výroby, ktorá bola ukončená po roku 1989. V tomto období sa spoločnosť zameriavala primárne na výrobu betónových prefabrikátov a úpravu štrkov. V záujme zaistenia komplexnosti výroby v betonárskom segmente, spoločnosť rozšírila svoje pôsobenie aj na výrobu transportbetónov, a to od roku 2013 v svojom stredisku situovanom na Strojníckej ulici 11 v Prešove. Betonáreň vhodným spôsobom doplnila rozsah tovarov a služieb ponúkaných spoločnosťou, a to v súlade s heslom „všetko pod jednou strechou“.           

Stredisko spoločnosti Prefa Orlov, s.r.o. v Prešove je takmer výlučne zamerané na výrobu a transport betónu. Všetky vyrábané betóny splňujú požiadavky a kritéria zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Podstatnou zložkou pre výrobu prvotriedneho a trvácneho betónu sú jeho kvalitné zmesi. Kamenivo a piesok používaný vo výrobe pochádza predovšetkým z kameňolomu vo Finticiach a zo štrkovne v Orlove. Druhým významným faktorom pri práci s betónom je jeho pružná, efektívna a spoľahlivá dodávka. Z tohto dôvodu betonáreň disponuje vlastným vozovým parkom, a to autodomiešavačmi s čerpadlom na prepravu transportbetónov, ako aj inými nákladnými vozidlami na prepravu tzv. polosuchých betónov.

 

27.10.2014 | BETONÁREŇ Prešov