CEMIX - OMIETKY, LEPIDLÁ, MALTY


S004005000 CEMIX vápenný hydrát 25 kg KS 4.5 € bez DPH za KS
S004005005 CEMIX kremičitý piesok 25kg KS 4.15 € bez DPH za KS
S004005010 CEMIX isoflor if 300 KS 6,00 € bez DPH za KS
S004005015 CEMIX polystyrénový granulát KS 30,00 € bez DPH za KS
S004005020 CEMIX cementový poter 20 30kg KS 3.3 € bez DPH za KS
S004005030 CEMIX cementový poter 25 jemný 40kg KS 7.48 € bez DPH za KS
S004005034 CEMIX cementový poter 30 30kg KS 3.57 € bez DPH za KS
S004005045 CEMIX polymércementový poter 40 40kg KS 20.6 € bez DPH za KS
S004005050 CEMIX spádový poter 40kg KS 9.8 € bez DPH za KS
S004005055 CEMIX spádový poter rapid rýchlotuhnúci 40kg KS 18.2 € bez DPH za KS
S004005060 CEMIX samonivelizačná stierka 30 25kg KS 14.1 € bez DPH za KS
S004005065 CEMIX samonivelizačná stierka 20 25kg KS 11.2 € bez DPH za KS
S004005070 CEMIX Nivela EASY 25kg KS 10.88 € bez DPH za KS
S004005095 CEMIX samonivelizačný anhydr.poter 25 jemný 40kg KS 9.4 € bez DPH za KS
S004005100 CEMIX samonivelizačný anhydr.poter 30 jemný 40kg KS 10.4 € bez DPH za KS
S004005110 CEMIX samonivelizačný anhydr.poter 20 jemný 40kg KS 7.6 € bez DPH za KS
S004005117 CEMIX betón 25, 30 kg KS 3.54 € bez DPH za KS
S004005120 CEMIX torkrét s 25 40kg KS 8.24 € bez DPH za KS
S004005126 CEMIX torkrét s 25 jemný KS 8.24 € bez DPH za KS
S004005131 CEMIX murovacia malta 5 30kg KS 3.06 € bez DPH za KS
S004005141 CEMIX murovacia malta 5 jemná 30kg KS 3.06 € bez DPH za KS
S004005145 CEMIX murovacia malta 10 30kg KS 3.36 € bez DPH za KS
S004005150 CEMIX murovacia malta 10 jemná 30kg KS 3.36 € bez DPH za KS
S004005154 CEMIX murovacia malta 15 , 40kg KS 6,00 € bez DPH za KS
S004005155 CEMIX murovacia malta ľahčená 30kg KS 6.3 € bez DPH za KS
S004005160 CEMIX murovacia malta na pórobetón 25kg KS 5,00 € bez DPH za KS
S004005165 CEMIX murovacia a škár.malta pre lícové murivo 5 KS 7.6 € bez DPH za KS
S004005170 CEMIX malta na omietkové lišty a inštalácie 25kg KS 8.25 € bez DPH za KS
S004005175 CEMIX rychlotuhnúca opravná malta 25kg KS 16,00 € bez DPH za KS
S004005180 CEMIX antikorózna ochrana 5kg KS 15,00 € bez DPH za KS
EKOPRIM s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov
Tel.: 051 / 7480 700, fax: 051 / 7480 701, e-mail : ekoprim@ekoprim.sk