JCP - HYDROIZOLÁCIE, ASFALTOVÉ ŠINDLE


S039001010 Lepenka A 330 SH-1x30m asfaltpás bez krycej vrstvy M2 0.84 € bez DPH za M2
S039001015 Lepenka R 330 SH 1x15m asfalt.pás s krycou vrstvou M2 1,00 € bez DPH za M2
S039001020 Lepenka R 60 SR//V13 1x10m s krycou vrstvou M2 1.93 € bez DPH za M2
S039001025 Lepenka PP 50/700 1x20m asf.pás s krycou vrstvou M2 1.39 € bez DPH za M2
S039001035 Lepenka MEZOFOL B 1x30m asf.pás s krycou vrstvou M2 1.74 € bez DPH za M2
S039001050 HYDROBIT V 60 S 35 10m nataviteľný asfaltový pás M2 2.7 € bez DPH za M2
S039001055 HYDROBIT V 60 S 42 H 7,5m farebný natav.asfalt.pás M2 2.92 € bez DPH za M2
S039001065 HYDROBIT V 60 S 42 H 7,5m sivý natavit.asfalt.pás M2 2.67 € bez DPH za M2
S039001080 GLASBIT G 200 S 40 nataviteľný asf.pás 7,5m M2 4.08 € bez DPH za M2
S039001085 GLASBIT G 200 S 42 H sivý natavit.asf.pás 7,5m M2 4.41 € bez DPH za M2
S039001090 GLASBIT G 200 S 42 H červ.nastavit.asf.pás 7,5m M2 4.53 € bez DPH za M2
S039001100 GLASBIT posyp PCR ICOPAL 10 kg červený KS 2.6 € bez DPH za KS
S039001105 GLASBIT posyp PSS ICOPAL 10 kg sivý KS 2.66 € bez DPH za KS
S039001120 ELASTOBIT PV TOP 42 sivý M2 5.51 € bez DPH za M2
S039001121 ELASTOBIT GG 40 M2 4.35 € bez DPH za M2
S039001125 ELASTOBIT PV TOP 42 červený 7,5m2 M2 5.94 € bez DPH za M2
S039001150 SILESIA PF 7,5 m M2 4.95 € bez DPH za M2
S039001155 SILESIA WF sivá 7,5 m M2 5.14 € bez DPH za M2
S039001175 FOALBIT AL S 40 asfaltový pás 7,5m2 M2 4.12 € bez DPH za M2
S039001300 PARAPETROL Parabit V 60 S 35 10 m M2 2.61 € bez DPH za M2
S039001310 PARAPETROL Pararubit R 330 H lepenka 15m2 M2 1.27 € bez DPH za M2
S039001320 BITUMAT - lepenka A 330 H 20m2 M2 0.65 € bez DPH za M2
S039001321 BITUMAT - Extrasklobit PE G200 S40 10m2 M2 4.1 € bez DPH za M2
S039001322 BITUMAT - Bituelast červený 3,7mm 10m2 M2 4.49 € bez DPH za M2
S039001323 BITUMAT - Bitubitagit PE V60 S35 10m2 M2 1.27 € bez DPH za M2
S039001324 BITUMAT - Bitumax V60 S35 10m2 M2 2.37 € bez DPH za M2
S039001325 BITUMAT - R 333 H/sindelit SR 15m2 M2 1.47 € bez DPH za M2
S039001326 BITUMAT - Skloelast extra design čierny 7,5m2 KS 4.72 € bez DPH za KS
S039001400 TEKUT KS 17.03 € bez DPH za KS
S039001405 TEKUT KS 28.38 € bez DPH za KS
EKOPRIM s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov
Tel.: 051 / 7480 700, fax: 051 / 7480 701, e-mail : ekoprim@ekoprim.sk