Hutný materiál
EKOPRIM s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov
Tel.: 051 / 7480 700, fax: 051 / 7480 701, e-mail : ekoprim@ekoprim.sk