Partnerská zóna


 
 
Počet položiek:  0
Spolu:  0 €

O SPOLOČNOSTI


Kontakty

Centrála Prešov

Ekoprim s.r.o.
Strojnícka 17, 080 01 Prešov

IČO: 31710115 

IČ DPH: SK 2020520425
Ekoprim na mape 


Konateľ 
Ing. Ľubomír Duplák                                                  

tel.: +421 51 7480 700                         

e-mail: ekoprim@ekoprim.sk  
Sekretariát
                                                
tel.: +421 51 7480 700                         

mobil: 0917 976 105                        
e-mail: ekoprim@ekoprim.sk

Úsek prípravy
Stavebný cenár
Ing. Zuzana Gavronová
Jaroslav Provaznik

tel.: +421 51 7480 721 
mobil: 0917 976 146 
e-mail: gavronova@ekoprim.sk

Ekonomický úsek
Ing. Erika Bačkovská
Andrea Kendrová
Simona Gallová

tel.: +421 51 7480 705
mobil: 0917 976 115
e-mail: 
backovska@ekoprim.sk
e-mail: kendrova@ekoprim.sk 
e-mail: gallova@ekoprim.sk                

Stavebný úsek
Riaditeľ stavebnej výroby
Marko Berdis 

tel.: +421 51 7480 710                                                 
mobil: 0917 976 102                         
e-mail: berdis@ekoprim.sk

Referent pre dopravu
Iveta Mikolajová                      
mobil: 0905711918
tel.: +421 51 7480 744                      
e-mail: mikolajova@ekoprim.sk

Stavbyvedúci                                
Ing. Peter Repka

tel.: 051 / 7480 711                                           
mobil: 0917 976 113                    
e-mail: repka@ekoprim.sk


Kontaktné údaje pre jednotlivé strediská k dispozícii na stiahnutie:

 
 

Prílohy

Kontakty na stiahnutie
[  JPG - 809.3 kB]

7.10.2014 | O SPOLOČNOSTI