VÝROBA BETÓNOVÝCH PREFABRIKÁTOV

Profil spoločnosti

Prefa Orlov má už viac ako polstoročnú tradíciu výroby stavebných betónových prefabrikátov. Jej založenie si v roku 1948 vynútila industrializácia Slovenska. Výrobný sortiment firmy tvorili spočiatku hlavne jednoduché výrobky ako obrubníky, kocky, plotové stĺpiky, a pod. Neskôr došlo k rozšíreniu výroby aj na iný sortiment, žiaľ výroba bola po roku 1989 utlmená.

Prefa Orlov V roku 2007 bola činnosť skupiny rozšírená o výrobu betónových prefabrikátov, a to prostredníctvom svojej spoločnosti Prefa Orlov, s.r.o. so sídlom v obci Orlov. Táto spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 18891/P.

Spoločnosť investovala do nových výrobných technológii na výrobu betónu, kanalizačného systému, prefabrikátov, úpravne štrkov a výrobných hál pre tieto technológie finančné prostriedky približne v hodnote 2 mil. €.

Nosným výrobným programom je výroba kompletných kanalizačných systémov a betónových prefabrikátov. Cieľom spoločnosti je ponúknuť tradičné výrobky z betónu pre jednoduché, estetické a najmä spoľahlivé budovanie rôznych stavebných diel. Tento cieľ napĺňame prostredníctvom uspokojovania zákazníkov v oblasti produkcie zámkovej dlažby, prvkov pre komunikácie a terénne úpravy a prvkov pre inžinierske siete. Na základe silného technického potenciálu našich pracovníkov prípravy výroby a obchodu dokážeme uspokojiť požiadavky zákazníkov aj v oblasti neštandardných – atypických výrobkov. K výhodám spoločnosti patrí aj vlastná ťažba štrkopieskov, ich spracovanie drvením, premývaním a triedením a následný predaj kameniva pre stavebné účely.

Samostatným strediskom spoločnosti Prefa Orlov, s.r.o. je betonáreň v Prešove na Strojníckej 11.

 

Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.