ZBER A RECYKLÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV

Profil spoločnosti

Cieľom stavebnej činnosti je niečo postaviť, niečo vytvoriť. V niektorých prípadoch tomuto predchádza nutnosť pôvodnú a nepotrebnú stavbu zbúrať. Pri tejto činnosti často vzniká odpad, ktorý je možné po spracovaní ešte ďalej použiť ako stavebný materiál.

Recyklácia stavebných odpadov Stavebný odpad má svoje špecifické vlastnosti, pre ktoré nie je možné s ním voľne nakladať a likvidovať ho. K tomu, aby takýto odpad nekončil na čiernych skládkach "za dedinou", bola v roku 2009 založená spoločnosť ENBRA, s.r.o. Táto spoločnosť umožňuje stavebníkom legálne uloženie stavebných odpadov, a to v súlade s požiadavkami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších zákonov.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 22302/P.

Proces nakladania so stavebnými odpadmi začína jeho uskladnením, následne je tento stavebný odpad spracovávaný drvením a triedením na recyklát, ktorý je ďalej podľa povahy materiálu možné využiť pri stavebnej činnosti, napríklad na zásypy, obsypy, podklady pod komunikácie, atď.

Ako službu ďalej ponúkame aj uskutočňovanie búracích prác potrebnou technikou (búracie kliešte, HK, nakladače, atď.), ako aj spracovanie stavebných sutín priamo na stavbe.

Spoločnosť prevádzkuje tri recyklačné strediská, a to v Prešove, Veľkej Lomnici (Poprad) a Orlove (okr. Stará Ľubovňa).

 

Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.