BETONÁREŇ

Sortiment a služby

Betonáreň Prešov zaisťuje výrobu všetkých druhov betónov, a to vrátane cementobetónových krytov vozoviek a cementom stmelených zmesí pre podkladové vrstvy.

Hlavným sortimentom betonárne sú základné typy betónu podľa STN EN 206 – 2015, ktoré sú používané predovšetkým na základy, vence, schodiská, stropné dosky a pod. Jedná sa o betóny triedy C 8/10, C 12/15, C 16/20 a C 20/25. Samozrejme v rámci nami ponúkaného sortimentu nechýbajú ani betóny vyšších tried ako C 25/30, C 30/37 alebo vyššie.

Do ponuky betonárne patrí taktiež výroba betónov v zmysle STN EN 206: 2015 s max. priesakom 50 mm (tzv. vodostavebný betón) alebo s kamenivom Dmax. 8 mm a Dmax. 4 mm. (tzv. poter).

Na výstavbu komunikácií ponúkame cementobetónové kryty vozoviek podľa STN EN 73 6123: 2010, ako aj cementom stmelené zmesi pre podkladové vrstvy podľa STN EN 14 227 – 1: 2013.

Vzhľadom na spoluprácu s certifikovanými laboratóriami na príprave receptúr, sme schopní vyrábať aj špeciálne druhy betónov na základe konkrétnej požiadavky zákazníka.

Odber betónov je možný autodomiešavačom, z ktorého sa betón pomocou korýt dostane do vzdialenosti maximálne 2 až 3 metre (tzv. na voľno) alebo autodomiešavačmi s čerpadlom (tzv. pumík). Týmto zariadením sa betón dostane do vzdialenosti 24 metrov (rameno dĺžky 28 metrov). Betonáreň disponuje aj vlastným sólo čerpadlom, ktorého rameno má dosah až 32 metrov.

 

BETONÁREŇ zverejnené: 23.5.2017
Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.