ZBER A RECYKLÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV

Sortiment a služby


Základ recyklátu: stavebná suť 

Recyklát frakcia 0/4 a 0/8 
Tento materiál je svojimi vlastnosťami vhodný pre použitie do násypov telesa komunikácie, k zásypom inžinierskych sietí, obsypom elektrických a telekomunikačných káblov, vodovodov, kanalizačných a iných inžinierskych sietí. Je dobre zhutniteľný na maximálne objemové hmotnosti pri vlhkosti blízkej optimálnej vlhkosti podľa STN 721006.

Recyklát frakcia 8/32 a 8/50 
Vynikajúci násypový materiál pre vyhotovenie podkladovej vrstvy pozemných objektov, pre násypy telesa komunikácií, aktívne zóny komunikácií podľa STN 721002. Produkt odpovedá triede A podľa STN 721512.

Recyklát frakcia 32/64 a 50/64 
Tento produkt je vhodný na použitie komunikácií V. triedy, obslužných lesných a poľných ciest. Ďalej ako medzerovitý materiál pre zásypy a vytváranie drenážnych vrstiev. Ako umelé kamenivo odpovedá triede B podľa STN 721512.

 

Základ recyklátu: betón

Recyklát frakcia 0/4 a 0/8 
Tento materiál je svojimi vlastnosťami vhodný pre použitie do násypov telesa komunikácie, k zásypom inžinierskych sietí, obsypom elektrických a telekomunikačných káblov, vodovodov, kanalizačných a iných inžinierskych sietí. Je dobre zhutniteľný na maximálne objemové hmotnosti pri vlhkosti blízkej optimálnej vlhkosti podľa STN 721006.

Recyklát frakcia 8/32 8/50 
Stredná frakcia betónového recyklátu má svoje uplatnenie ako náhrada štrku pri vytváraní podkladových a podsypových vrstiev, v ktorých je vyžadovaná vyššia pevnosť ako pre štandardný suťový recyklát.

Recyklát frakcia 32/64, 50/64, 32/125 a 50/125 
Tento produkt je vhodný pre použitie ako umelé kamenivo pri vytváraní podkladových vrstiev komunikácií s väčšou záťažou ako dovoľuje recyklát vyrábaný zo stavebných sutí.

 

Základ recyklátu: Asfalt

Recyklát 0/4 a 0/8 (jemná frakcia) 
Materiál je svojimi vlastnosťami vhodný pre použitie do násypov telesa komunikácie. Materiál je dobre zhutniteľný na maximálne objemové hmotnosti pri vlhkosti blízkej optimálnej vlhkosti podľa STN 721006.

Recyklát 8/32 a 8/50 (stredná frakcia) 
Vynikajúci násypový materiál pre vyhotovenie podkladovej vrstvy, pre násypy telesa komunikácií, aktívne zóny komunikácií podľa STN 721002.

Recyklát 0/8, 0/16 a 0/32 (jemná až stredná frakcia) 
Materiál je svojimi vlastnosťami vhodný na povrchové úpravy dočasných komunikácií ale aj do podkladných vrstiev komunikácie, prípadne pre vytvorenie povrchu lesných a poľných ciest.

Recyklát 32/64, 50/64, 32/125 a 50/125 (hrubá frakcia)
Tento produkt je vhodný pre použitie ako umelé kamenivo pri vytváraní podkladových vrstiev komunikácií s väčšou záťažou, ako dovoľuje recyklát vyrábaný zo stavebných sutí.

 

Skladovateľné odpady 
17 01 01 Betón
17 01 02 Tehly
17 01 07 Zmes betónových tehál, obkladačiek, dlaždíc, iné ako uvedené v 17 01 06 
17 02 01 Drevo (stavebné rezivo)
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 
17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií

 

 

 

Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.