EKOPRIM

O spoločnosti

V roku 2024 si EKOPRIM group pripomenulo 34 výročie vzniku. Vývoj firmy prešiel, tak ako aj vývoj spoločnosti, niekoľkými fázami, a to až do dnešnej podoby.

Spočiatku spoločnosť fungovala na základe živnostenského oprávnenia. K založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným došlo v roku 1995. Sprvu bola činnosť spoločnosti zameraná primárne na stavebnú činnosť, a to výstavbu inžinierskych sietí, kanalizácií, vodovodov, komunikácií, plynovodov, atď. Tejto činnosti boli podriadené všetky ďalšie aktivity, a to od získania oprávnení na špeciálne práce, až po nákup strojov a mechanizácie.

Spoločnosť postupne expandovala, čo sa prejavilo v nutnosti zaistiť si vlastné administratívne aj technické zázemie. K tomuto došlo v roku 1995, keď sa spoločnosť stala vlastníkom areálu bývalých Pozemných stavieb Prešov na Strojníckej ulici 17, kde sídli aj v súčasnej dobe. Od tohto momentu spoločnosť získala silné priestorové zázemie vhodné pre výrobu, ako aj pre obchodnú činnosť. Táto bola postupne rozširovaná o stavebniny, hutný materiál, inštalačné tovary (voda, plyn, kúrenie), betónové výrobky, atď.

V roku 2002 došlo k zmene v orientácii v stavebnej výrobe. Z tohto dôvodu došlo k čiastočnej zmene v činnostiach skupiny, ktorá sa začala zameriavať aj na iné oblasti podnikania. Výsledkom tohto snaženia bolo získanie nehnuteľností vo Veľkej Lomnici, kde je v súčasnej dobe postavený priemyselný areál s možnosťou prenájmu nehnuteľností, ako aj vlastným areálom s poľnohospodárskou výrobou.
V rámci zamerania sa na iné oblasti skupina nadobudla priemyselný areál v obci Orlov, kde obnovila výrobu betónových prefabrikátov a výrobu štrkov.
Dôležitým míľnikom pre skupinu bolo získanie dobývacích práv v lomoch vo Finticiach pri Prešove, kde bola vybudovaná pevná drviaca a triediaca linka, ako aj zakúpené mobilné drviace a triediace stroje.
Od roku 2007 sa skupina zaoberá prevádzkovaním skládok stavebných sutín a ich recykláciu. Tieto recyklačné strediská prevádzkuje v Prešove, vo Veľkej Lomnici a v Orlove. V roku 2013 bola uvedená do prevádzky betonáreň v Prešove. V rámci tohto areálu je tatiež realizovaný aj predaj štrkopieskov a kamenív.
Všetky vyššie uvedené aktivity majú jedno spoločné, a to že ponúkané komodity musia byť k zákazníkovi dopravované. Z uvedeného dôvodu skupina disponuje silným a rozmanitým vozovým parkom, tak aby mohli byť k spokojnosti uspokojené všetky požiadavky.
K rozšíreniu aktivít skupiny došlo aj v roku 2018, a to otvorením ubytovacieho zariadenia Stavbár, ktoré sa nachádza na ulici Strojníckej 13. Týmto došlo k rozšíreniu ponúkaných služieb v rámci ubytovacích služieb, keďže skupina už dlhodobo prevádzkuje penzión Bella Sicilia v Prešove a ubytovňu v obci Orlov.

Kvalita služieb spoločnosti bola ocenená množstvom investorov na Slovensku, ako aj v zahraničí prostredníctvom rôznych ďakovných listov a uznaní. V roku 2003 spoločnosť získala certifikát kvality ISO 9001 a v roku 2017 certifikát systému environmentálneho manažmentu podľa normy ISO 14001:2016. V súčasnosti spoločnosť pôsobí prostredníctvom vlastných pobočiek na troch miestach východného Slovenska, pričom vďaka rozvinutému vozovému parku a premyslenej logistike distribuuje tovar v rámci celého Slovenska.

 

EKOPRIM zverejnené: 2.5.2017
Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.